Thủ Thuật Hay

Cài song song Ubuntu/Win nhưng khởi động vào thẳng Ubuntu ?

Cài Song Song Ubuntu/win Nhưng Khởi động Vào Thẳng Ubuntu ? 5fc875d72dd67.png

Em cài song song Windows với Ubuntu nhưng khi khởi động máy chạy thẳng vào Ubuntu mà không hiển thị Grub để em chọn khởi động vào Windows thì giờ em phải làm thế nào?

Hưu Thiện

Khi cài song song Ubuntu với Windows thì tình trạng của bạn cũng thường xuyên xảy ra, đôi khi mở máy lên khởi động vào Grub nhưng lại không thấy Windows Loader để vào Windows. Để khắc phục tình trạng này bạn cần cài Grub Customizer để chỉnh sửa Grub phù hợp theo hướng dẫn cài Grub Customizer