Tin học căn bản

Default Gateway là gì? Cách tìm Default Gateway trên Windows và Ubuntu

Default Gateway Là Gì? Cách Tìm Default Gateway Trên Windows Và Ubuntu 5fe35fb83db44.jpeg

Default Gateway (viết tắt DG) trước tiên là một địa chỉ IP, và còn được gọi là cổng mặc định của mạng máy tính. Địa chỉ này sẽ được cấu hình cho máy tính và máy tính mặc định sẽ gửi gói tin đến địa chỉ này để tiếp tục đi đến nơi khác.

DG phải cùng lớp mạng với địa chỉ IP của thiết bị được cấu hình DG.

Bất kì khi nào Host 1 và Host 2 cần gửi thông tin đi, thì các thông tin đó sẽ được gửi đến địa chỉ Default gateway đã được cấu hình trên Host và Default gateway sẽ chuyển tiếp các thông tin này đến các thiết bị kế tiếp.

>> Tìm hiểu thêm: Tìm hiểu chung về địa chỉ IP

Default Gateway IP Address

Những quản trị viên mạng (network administrators) quản lý default gateway IP address và họ thường sử dụng địa chỉ IP khả dụng đầu tiên hoặc cuối cùng trong mạng. Hãy cùng xét ví dụ: mạng 10.0.0./24, phạm vi mạng này từ địa chỉ IP 10.0.0.1 đến 10.0.0.254. Use case phổ biến là sử dụng 10.0.0.1 làm default gateway IP address.

Liệt kê Default Gateway trong Windows

Trong các hệ điều hành windows, chúng ta có thể sử dụng lệnh ifconfig để tìm thông tin chi tiết về stacksprotocols.

> route print

Default Gateway là gì? Cách tìm Default Gateway trên Windows và Ubuntu - Ảnh 1.

Như chúng ta có thể thấy từ ảnh chụp màn hình, địa chỉ đích mạng 0.0.0.0 xác định đường dẫn cổng mặc định. Nếu chúng ta nhìn vào cột Gateway, chúng ta sẽ thấy 192.168.122.1 là cổng mặc định của hệ thống window.

Liệt kê Default Gateway trong Linux

Các bản phân phối Linux như UbuntuCentOS, RedHAT sử dụng lệnh ip để lấy thông tin chi tiết về network và protocols.

Chúng ta sẽ sử dụng lệnh ip route để hiển thị tất cả các routes bằng cách bắt đầu từ default route hoặc default gateway.

$ ip route

Default Gateway là gì? Cách tìm Default Gateway trên Windows và Ubuntu - Ảnh 2.

Ở đây, dòng default gateway bắt đầu với từ khóa default via có nghĩa là tất cả các mạng không tồn tại trong bảng định tuyến hiện tại.

Modems và Routers Default Routes

Người dùng internet tại nhà thường kết nối với internet bằng modem hoặc router. Các routers này thường sử dụng mạng 192.168.0.0/16 hoặc cụ thể hơn là mạng 192.168.0.0/24. Cổng mặc định sẽ là 192.168.0.1 hoặc 192.168.1.1 trong hầu hết các trường hợp.

>> Có thể bạn quan tâm: 11 cách tìm địa chỉ IP của người khác dễ dàng và chính xác

Dowload pc windows - tools Truyện ngôn tình Truyện Sắc Hiệp Free hentai manhwa - comic