Thủ Thuật Hay

Hướng dẫn tạo Domain Controller trên Windows Server 2012

Hướng Dẫn Tạo Domain Controller Trên Windows Server 2012 6061ad3293120.png

Active Directory là một dịch vụ thư mục được Microsoft phát triển cho hầu hết các phiên bản Windows Server của Microsoft. Nhiệm vụ chính của AD sẽ là quản lý danh sách tài khoản của người dùng trong một domain. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhanh một Domain Controller.

1.Chuẩn bị

Đặt tên Server và cấu hình IP tĩnh trên server cần lên Domain.

Xem bài:

  • Hướng dẫn đổi tên máy tính (Chưa có)
  • Hướng dẫn đặt IP tĩnh cho máy tính (Chưa có)

2.Cài AD DS role

Chọn Add roles and features > Server Roles > Active Directory Domain Services rồi nhấn Add Features

Chọn Active Directory Domain Services > Next

Chờ quá trình hoàn thành > Close

3.Tạo Domain Controller trên Windows Server 2012

Chọn Promote this server to a domain controller

Tạo AD forest mới với tên takisi.local > Next

Cấu hình PasswordNext

Chọn Install

Sau hoàn tất quá trình trên, tại phần Tool các bạn sẽ thấy các mục sau:

  • Active Directory Administrative Center
  • Active Directory Domains and Trusts
  • Active Directory Module for Windows PowerShell
  • Active Directory Sites and Services
  • Active Directory Users and Computers
  • ADSI Edit
  • DNS
  • Group Policy Management

Mr Kai – TAKISI.COM