Hệ Điều Hành

Khắc phục lỗi mất biểu tượng icon ngoài màn hình Desktop

Khắc Phục Lỗi Mất Biểu Tượng Icon Ngoài Màn Hình Desktop 5fc8758833fb9.png

Tình trạng máy tính bị mất các biểu tượng icon là do chúng bị ẩn đi vì người dùng sơ ý thiết lập. Để hiển thị các biểu tượng icon này trở lại bạn chỉ cần ấn chuột phải ở màn hình Desktop => di chuyển chuột tới View => chọn Show desktop icons:

Khắc phục lỗi mất biểu tượng icon ngoài màn hình Desktop
Sau khi thực hiện thao tác trên, các biểu tượng icon máy tính của bạn sẽ hiển thị lại bình thường.