Hệ Điều Hành

Khắc phục lỗi The program can’t start because MSVCR110.dll is missing from your computer

Khắc Phục Lỗi The Program Can’t Start Because Msvcr110.dll Is Missing From Your Computer 5fc876258a80c.png

The Program can’t start because MSVCR110.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.

1

Lỗi trên sảy ra máy tính chưa cài Visual Studio của Microsoft, để khắc phục bạn chỉ cần tải bản Visual Studio về và cài đặt. Ở đây có 2 phiên bản 32bit và 64 bit, nếu bạn đang dùng windows 32 bit thì bạn tải Visual Studio 32 bit và nếu đang dùng windows 64bit thì bạn tải bản Visual Studio 64 bit.

Bước 1: truy cập trang download Visual Studio

Bước 2: nhấp vào Download

2

Một cửa sổ hiện nên hỏi bạn muốn tải bản Visual nào, nếu bạn đang dùng Windows 32 bit thì bạn chọn VSU_4vcreadist_x86.exe và nếu bạn dùng windows 64 bit thì bạn chọn VSSU_4vcreadist_x64.exe, sau đó bạn nhấp vào Next. Sau đó trình duyệt sẽ cho bạn tải file cài đặt Visual về, bạn chỉ cần mở lên và cài đặt thì sẽ hết lỗi trên.

3