Tin học căn bản

Nhóm hàm cơ bản phải biết trong Excel

Nhóm Hàm Cơ Bản Phải Biết Trong Excel 5fc90027bbbf8.png

Sau đây là cú pháp chung của nhóm hàm cơ sở dữ liệu:

=Tên_hàm(database,field,criteria)

Trong đó:

Database: địa chỉ vùng cơ sở dữ liệu.

Field: cột cần tính trong vùng cơ sở dữ liệu, có thể sử dụng tên cột hoặc số thứ tự cột trong database.

Criteria: địa chỉ vùng tiêu chuẩn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thao tác các hàm (DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSUM) trên bảng kết quả học tập của sinh viên sau đây:cơ sở dữ liệu1. Hàm DAVERAGE

– Cú pháp: DAVERAGE(database, field, criteria)

– Chức năng: Tính trung bình cộng các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.

– Ví dụ: Tính trung bình cộng của các sinh viên có kết quả >=5.

Lập vùng tiêu chuẩn:

image003

Lập công thức: = DAVERAGE(A1:H17, H1, A19:A20) kết quả là 7.3.

2. Hàm DCOUNT

– Cú pháp: DCOUNT(database, field, criteria)

– Chức năng: Đếm các ô chứa giá trị số trong cột (field) của của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.

– Ví dụ: Cho biết số sinh viên nữ có kết quả đạt (>=5).

Lập vùng tiêu chuẩn:

image006

Lập công thức: =DCOUNT(A1:H17, H1, A23:B24) -> kết quả là 3.

3. Hàm DCOUNTA

– Ví dụ: =DCOUNTA(A1:H17, H1, A23:B24) -> kết quả là 0.

– Chức năng: Đếm các ô không rỗng trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.

– Cú pháp: DCOUNTA(database, field, criteria)

4. Hàm DGET

– Cú pháp: DGET(database, field, criteria)

– Chức năng: Trích ra một giá trị trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.

– Ví dụ: Cho biết tên sinh viên nữ có kết quả >=8

Lập vùng tiêu chuẩn:

image007

Lập công thức: =DGET(A1:H17, C1, A28:B29) -> kết quả là “Thùy”.

5. Hàm DMAX

– Cú pháp: DMAX(database, field, criteria)

– Chức năng: Trả về giá trị số lớn nhất trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.

– Ví dụ: Cho biết điểm kết quả cao nhất của sinh viên “Nam” học ngành “Truyền thông và mạng máy tính”

Lập vùng tiêu chuẩn:

image009

Lập công thức: =DMAX(A1:H17,H1, A33:B34) -> kết quả là 7.9.

6. Hàm DMIN

– Cú pháp: DMIN(database, field, criteria)

– Chức năng: Trả về trị số nhỏ nhất trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.

– Ví dụ: Cho biết điểm kết quả thấp nhất của sinh viên nữ học ngành Kế toán – Kiểm toán

Lập vùng tiêu chuẩn:

image011

Lập công thức: =DMIN(A1:H17, H1, A37:B38) kết quả là 3.8.

7. Hàm DPRODUCT

– Cú pháp: DPRODUCT(database, field, criteria)

– Chức năng: Trả về tích các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.

– Ví dụ: Cho vùng dữ liệu

image013

Yêu cầu: tính tích các giá trị <14000 và có STT <="4.

Thực hiện:

Lập vùng tiêu chuẩn:

image015

Lập công thức: =DPRODUCT(A1:B6, B1, A9:B10) kết quả là 162,000,000.

8. Hàm DSUM

– Cú pháp: DSUM (database, field, criteria)

– Chức năng: Trả về tổng các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.

– Ví dụ: Cho bảng doanh số từng mặt hàng đã bán trong quý 1.

image017

Yêu cầu: Cho biết doanh số bán được trong tháng 2 của mặt hàng máy lạnh và máy giặt của hãng LG.

Thực hiện:

Lập vùng tiêu chuẩn:

image019

Lập công thức: =DSUM(A3:F18, E3, A20:A22) à kết quả là 395.000,000.

Vậy là đã hoàn thành xong các nhóm hàm giúp bạn làm chủ Exel, hãy thực hành và áp dụng liên tục để biến các kiến thức ở trên thành của mình nhé. Chúc các bạn thành công!

>> Có thể bạn quan tâm: Cách chỉnh khoảng cách dòng trong word

Dowload pc windows - tools Truyện ngôn tình Truyện Sắc Hiệp Free hentai manhwa - comic