Hệ Điều Hành

Những điều cần làm sau khi cài Windows 8.1

S100dhttps3a2f2fblogtinhoc.com2fwp Content2fuploads2f20202f032favatar 35

Sau khi cài Windows 8.1 chúng ta cần phải thiết lập lại Win và cài thêm các phần mềm cần thiết, trong đó có 2 phần quan trọng là thiết lập và phần mềm.
Những thiết lập cần làm sau khi cài Windows 8.1

  1. Cài Driver cho Windows 8.1 nếu Win không tự nhận Driver, nếu bạn có thể kết nối internet thì có thể bỏ qua bước này.
  2. Update Windows 8.1 lần đầu sau đó tắt chức năng này đi : giúp bạn cài đặt, bổ sung và nâng cấp các Driver.
  3. Cài Microsoft .NET Framework 3.5: giúp bạn cài đặt các phần mềm cũ từ thời Win XP tới nay không bị lỗi