Chia sẻ hay

Những từ trong tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn

Những Từ Trong Tiếng Anh Dễ Gây Nhầm Lẫn 5fc8a0855604d.png
Những từ trong tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn

angel (N) = thiên thần.

angle (N) = góc (trong hình học).

 

cite (V) = trích dẫn vs site (N) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).
sight (N) = khe ngắm, tầm ngắm; (V) = quang cảnh, cảnh tượng; (V) = quan sát, nhìn thấy.

 

 dessert (N) = món tráng miệng.
desert (N) = sa mạc; desert (V) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ.

later (Adv) = sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai).
latter (Adj) = cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau. >< the former = cái trước, người trước.

 

principal (N) = hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.
principle (N) = nguyên tắc, luật lệ.

 

affect (V) = tác động đến.
effect (N) = ảnh hưởng, hiệu quả; (V) = thực hiện, đem lại.

 

already (Adv) = đã.
all ready = tất cả đã sẵn sàng.

among (Prep) trong số (dùng cho 3 người, 3 vật trở lên).
between…and giữa…và (chỉ dùng cho 2 người/vật).

 

Theo mỗi ngãy 4 từ vựng Toiec