Chia sẻ hay

Phân biệt Among-Between

Phân Biệt Among Between 5fc8a02cd6881.png
phân biệt among-between

Cả 2 từ đều có nghĩa là ” ở giữa ” . Vậy khi nào dùng among khi nào dùng between? 

AMONG – BETWEEN (giữa ,trong số )

a) Dịch câu : Bà ta chia cái bánh cho hai đứa trẻ
She divided the cake among the two children.(sai)
She divided the cake between the two children.(đúng)

b) Dịch câu : Bà ta chia cái bánh cho ba đứa trẻ
She divided the cake between the three children.(sai)
She divided the cake among the three children. (đúng )
– Dùng between cho 2 thứ /người .
– Dùng among cho 3 thứ /người trở lên

C) Dịch câu : Việt Nam nằm giữa Lào ,Campuchia và Thái Bình Dương
Vietnam lies among Laos ,Cambodia and Pacific Ocean.(sai)
Vietnam lies between Laos ,Cambodia and Pacific Ocean.(đúng)
-Dùng between cho giữa các vị trí chính xác rõ ràng

Theo English is your future