Chia sẻ hay

Phân biệt “To” và “In order to”

Phân Biệt “to” Và “in Order To” 5fc89fdadde46.png
Phân biệt to và in order to

Phân biệt to và in order to – Trong hầu hết các trường hợp to và in order to có nghĩa tương tự nhau và có thể thay thế cho nhau, 2 từ này chỉ thể hiện rõ sự khác nhau về nghĩa khi chúng ở thể phủ định.

” TO ” được dùng mang nghĩa ” để ( mà ) ” vậy tại sao còn dùng ” IN ORDER TO ” ?

Vì chúng khác nhau về nghĩa mà ít khi các bạn nhận ra, xét 2 ví dụ sau:

  • I come here in order not to meet him.
  • I come here not to meet him .

Có vẻ cả hai đều đồng nghĩa nhưng thật ra 2 câu này mang nghĩa khác nhau hoàn toàn :

I come here in order not to meet him = Tôi đến đây để không gặp anh ta => Tôi trốn anh ta.

I come here not to meet him = Tôi đến đây không phải để gặp anh ta
=> Mà để làm chuyện khác.

Leinadst | Takisinews.com