Tin học căn bản

Tìm hiểu về Process trong hệ điều hành

Tìm Hiểu Về Process Trong Hệ điều Hành 5fc8ffd468f31.jpeg

1. Process là gì?

Theo định nghĩa thì process là chương trình đang thực thi. Process không chỉ là những đoạn text. Nó bao gồm các hoạt động hiện tại, được đại diện thông qua các giá trị của các bộ đếm chương trình và nội dung của các register. Ngoài ra 1 process bao gồm process stack để lưu các dữ liệu tạm và vùng dữ liệu, nơi chứa các biến toàn cục. Process có heap, là 1 bộ nhớ động hoạt động khi process đang chạy.

Tìm hiểu về Process trong hệ điều hành - Ảnh 1.

Process trong hệ điều hành

2. Các trạng thái trong process

Khi 1 process chạy, nó thay đổi trạng thái. Trạng thái của process được định nghĩa là 1 phần của hoạt động hiện tại. Process sẽ có 1 trong những trạng thái sau:

New: Process được khởi tạo 

Running: các đoạn code được chạy

Waiting: Process đang đợi các sự kiện như I/O… 

Ready: Process đang đợi để được gán vào processor 

Terminated: Process kết thúc

3. Process Control Block

Mỗi process được biểu diễn trong hệ điều hành bởi các khối điều khiển process (process control block) (PCB).

Nó bao gồm các thông tin liên kết với các process nhất định bao gồm:

Process state: Trạng thái có thể là new, running, waiting, ready và terminated.

Program counter: bộ đếm xác định địa chỉ của các chỉ dẫn được thực hiện bởi process

CPU Registers: Các thanh ghi khác nhau về số lượng và loại , tùy thuộc vào kiến trúc của máy tính

CPU Scheduling information: Thông tin bao gồm các process ưu tiên

Memory – management information: Thông tin này bao gồm các mục như giá trị cơ sở, page tables, segment tables. 

     Process Control Block 

    Accounting information: Thông tin bao gồm số lượng CPU và thời gian sử dụng…

    I/O status information: Các thông tin về input output của thiết bị được lưu trữ trên process…

    >> Có thể bạn quan tâm: Phân biệt Thực tế ảo (VR) và Thực tế tăng cường (AR)

    Theo viblo.asia

Dowload pc windows - tools Truyện ngôn tình Truyện Sắc Hiệp Free hentai manhwa - comic